Delamo za ljudi in z ljudmi

Smo podjetje usmerjeno doseganju visoke kakovosti. Z visoko stopnjo fleksibilnosti in izjemno sposobnostjo odzivnosti nudimo kompetentne rešitve na kadrovskih storitvah, prilagojene na specifične individualne zahteve naročnikov. Zato daje nuova najvišjo prioriteto tako odnosu z naročniki kot tudi osebni podpori naročnika, kakor tudi stalni skrbi za zaposlene. Ljudje delajo z ljudmi.SOCIALNA ODGOVORNOST

Naše visoke socialne kompetence prispevajo k stabilnemu delovnemu mestu z nizko stopnjo fluktuacije. Veliko pozornosti posvečamo, da se kvaliteta in zahteve usklajujeta, Ter tako ne prihaja do pre oziroma pod obremenjenosti zaposlenih. Še posebej spodbujamo dobro integracijo najetih delavcev zaposlenih pri nuovi, pri naročniku.Vizija z ambicijo

Naša vizija kot ponudnik kadrovskih storitev je izpolniti pričakovanja tako naročnikov, kakor tudi iskalcev zaposlitve, ter se odzivati na vedno težje in zahtevnejše razmere na trgu dela. Kar pomeni, da najdemo za iskano delovno mesto kandidate, ki ustrezajo tako po izobrazbi, in ali po delovnih izkušnjah. Prav tako se lahko podjetja, ki so naši naročniki, z odpravo postopka iskanja in selekcije kadra, osredotočijo na svoje ključne kompetence in kompenziranju ekonomskih nihanj.

Partnerska simbioza

Iskalcem zaposlitve ponujamo številne možnosti zaposlitve primerne njihovi izobrazbi ali interesom. Dolgoročni in tudi novi poslovni odnosi z našimi naročniki odpirajo iskalcem zaposlitve realne možnosti dolgoročnega delovnega razmerja. Partnerske rešitve z naročniki in zaposlenimi prinašajo trajno in uspešno sodelovanje na dolgi rok.

Več možnosti za dolgotrajno zaposlitev

nuova omogoča iskalcem zaposlitve preko svoje poslovne mreže in obširne baze naročnikov najti čim bolj optimalno zaposlitev. Ekonomski dejavniki prinašajo spremembe na trgu dela, kar zahteva od iskalcev zaposlitve veliko mero prilagodljivosti in predanosti, hkrati pa ponujajo tudi nove priložnosti.

KONTAKT

nuova kadrovske storitve d.o.o.

Linhartova cesta 11A, 1000 Ljubljana
t +386 81 81009 0 | f +386 81 81009 9
e office@nuova.si | h www.nuova.si

davčna številka podjetja: 61433365
pristojno sodišče: Ljubljana
pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo

matična številka podjetja: 802229100